«Jakten på medaljen» får kritikk

Hamsunsenterets direktør svarer på kritikken fra Hamsun-Selskapet om «Jakten på medaljen – et antifascistisk kunstprosjekt».

Hamsundagene 2020

Det er som kjent 100 år siden Knut Hamsun mottok Nobelprisen i litteratur.  I 1943 gav Hamsun denne Nobelprisen til Hitlers propagandaminister Joseph Goebbels. Verken Nobelmedaljen eller diplomet er observert siden. Dette har nå blitt et prosjekt; «Jakten på medaljen – et antifascistisk kunstprosjekt» i regi av Hamsunsenteret.

Under Hamsundagene 2020 hadde prosjektet oppstartsmøte med publikum til stede. Her ble det redegjort for hvorfor Hamsunsenteret ønsker å se nærmere på dette mysteriet. 

Hamsun-Selskapets styre sier i en artikkel i eget medlemsblad blant annet at prosjektet vil kaste mer skam over Hamsun og er kritisk til prosjektet.

Dette er et utdrag fra Lokalavisa Nord-Salten, der direktør ved Hamsunsenteret, Arne André Solvang svarer: 

Jeg syns skambegrepet er problematisk, fordi det er nettopp når man feier ting under teppet og ikke snakker om ting at skammen oppstår. Ved å finne ut av ting, snakke om ting og å forstå ting så tenker jeg at man kan forholde seg til vanskelige saker på en annen måte enn at det er skamfullt

I år var det flere vanskelige temaer som ble belyst og debattert under Hamsundagene. Festivalen tar sikte på å være en arena for åpenhet og debatt. Forfatter Knut Hamsun er, og vil alltid være, en av verdens mest betydningsfulle forfattere, men han var også et komplekst menneske med problematiske sider.

Til høyre i denne saken kan du lese mer om Hamsun-Selskapets kritikk og Hamsunsenterets svar på kritikken i både Lokalavisa Nord-Salten og regionalavisen Avisa Nordland.

Her er en NRK-sak publisert 8. august, som beskriver prosjektet:

Jakten på den forvunnede medaljen

Ønsker du mer informasjon eller kontakt, send en e-post til prosjektleder anita.overelv@nordlandsmuseet.no / leder for Hamsundagene.

Artikkel Avisa Nordland

Artikkel Lokalavisa Nord-Salten