Hamsundagene 2024: Drama - livets spill!

Hamsundagene i 2024 blir en dramatisk uke i august. Førfest 4. august. Fra 5. til 7. august er det drama og teater. Og avsluttes med litteraturfest i livets spill fra 8. til 10. august. 

Hamsundagene2024

Hamsundagene 2024 er gjennom Hamsunsenteret, som en del av programmet til den europeiske kulturhovedstaden Bodø2024. Den tradisjonsrike litterturfestivalen har som visjon å formidle Knut Hamsuns liv og forfatterskap for et nasjonalt og internasjonalt publikum.

Og for et liv og for en forfatter! Selv lenge etter sin bortgang er han verden over elsket for sitt brilliante forfatterskap. Samtidig er han hatet for sine ekstreme både meninger og handlinger. Det er disse paradoksene og ytterpunktene vi skal diskutere, dramatisere, le og gråte av i en hel uke i august 2024.


 - Hamsun er en internasjonal stjerne. Og gjennom Bodø2024 har vi en unik mulighet å tematisere det alltid aktuelle paradokset: Knut Hamsun som geni, men også som svært problematisk karakter. Selv om Hamsun var både rasistisk og nazisympatisør, så var og er han en av verdens mest anerkjente og toneangivende forfattere. Det blir lett drama av den slags, sier festivalsjef Anita Overelv.

Det var kanskje derfor Hamsun ikke syntes noe om teateret og det sceniske liv; for hans eget var et evig drama? 


Hamsundagene er inspirert, motivert og skal i en hel uke speile dramaet i verden og i livet slik det spilles! Velkommen til Hamarøy fra 4. august (Knut Hamsuns fødselsdag) til og med 10. august, det salige år 2024.

 

Anders Stensland Olsen
Publikum fra Hamsundagene 2022
Anders Stensland Olsen
Publikum fra Hamsundagene 2022