L

Kontaktinfo

Telefon

+ 47 75 50 34 50

E-post:

hamsunsenteret.booking@nordlandsmuseet.no

w

Hamsundagene 2020

I 2020 er det 100 år siden Hamsun mottok Nobels litteraturpris for boken "Markens grøde", (1917). Hamsundagene 2020 skal skarpt markere denne store begivenheten i Norsk kulturhistorie!

Billetter
16.01.201812:24 Nordis Seel Tennes

Velkommen til Hamsundagene 2020 på Hamarøy! 

Hamsundagene 2020 er en kulturfestival som har hold det gående annet hvert år siden 1982 på Hamarøy i Nordland. Formål med -dagene er å fremme forfatter Knut Hamsuns liv og forfatterskap. Siden 2009 og åpningen av Hamsunsenteret, har Hamsunsenterets Æventyrsal vært hjertet i festivalen med litterære seminarer, boksamtaler, forfattermøter og konserter fra hele den kulturelle parletten. Både Lokale, nasjonale og internasjonale kurioser har fått frem både gråt og begeistring fra et mangefoldig publikum. 

Hamsundagene 2020 har mange spesielle funksjoner. - dagene skal selvsagt formidle kunst og kultur beslektet med forfatter Knut Hamsuns forfatterskap. Det er 100 år siden Hamsun mottok Nobels litteraturpris for sitt verk. Inspirert av Nord og ansett som et jordbruks epos med stor betyding for sin samtid, men Markens grøe er også et varsku til vår tid med klimatrusler og industrialisering av naturresurser og vår tids forbruk-kultur. 

Hvis du følger med på Hamsundagenes hjemmeside og Facebook (HER ) får du med deg oppdateringer på årets program, konkurranser og nyheter. Stay tuned!   

Hamsundagene
Internett
Nobelprisen