Byggets historie

Historien om hva som gjorde Hamsunsenteret mulig, starter allerede rett etter Knut Hamsuns død i 1952.

Etter krigen og rettsoppgjøret var Knut Hamsun lenge et nasjonalt og kulturelt traume i Norge. Men på Hamarøy var det lokale ildsjeler som ønsket å løfte minnet om Hamsun og hans tilknytning til Hamarøy. Hamsuns 100-årsdag ble markert på Hamarøy 4.august 1959, og to år etter avduket forfatteren og motstandsmannen Lars Berg en byste av Knut Hamsun i Hamsund.

Flere av filmatiseringene av Hamsuns bøker fikk etter hvert location på Hamarøy med lokalbefolkningen som statister. Etableringen av Hamsundagene i 1982 bidro også til økt Hamsun-fokus. Ideen om et senter for Knut Hamsun ble faktisk første gang lansert under Hamsundagene i 1985. Det er på ingen måter tilfeldig at Hamsunsenteret er plassert på Hamarøy.

Den amerikanske arkitekten Steven Holl fikk oppdraget med å tegne et senter for Knut Hamsun på 1990-tallet. Høsten 1994 kom Steven Holl til Hamarøy og i løpet av to dager tegnet han de første skissene av det særegne tårnbygget. Han satte seg inn i Hamsuns forfatterskap og fortolket både Hamsun og hans litteratur inn i bygget.
I den tidlige prosessen var Hamsunsenteret tenkt plassert ved Knut Hamsuns barndomshjem i Hamsund. Plasseringen ble tatt opp til ny vurdering og bygget ble lagt til Presteid, omtrent der Hamsuns onkel Hans bodde, ved den gamle prestegårdsruinen. I 1997 presenterte arkitekten en ny skisse med to bygninger, det var tilført en kultursal i tillegg til tårnbygget. Hamsunsenteret stod ferdig til Hamsuns 150-årsdag 4. august 2009.

Hamsunsenterets karakteristiske tårnbygg har, helt siden de første skissene, vekket diskusjon og debatt – og det er vi glade for! Hamsunsenteret er et bygg som setter merker hos de besøkende, det begeistrer og provoserer, hylles og kritiseres. Nettopp det gjør Hamsunsenteret til et av Norges mest spennende bygg!

Steven Holl
Steven Holl
Steven Holl