Bibliography

Knut Hamsun's books published in his lifetime 1859–1952:

1877: The Enigmatic One
(Den gåtefulle; originally Den Gaadefulde)

1878: A Reconciliation
(Et gjensyn)

1878: Bjørger

1889: From the Cultural Life of Modern Amerika
(Fra det moderne Amerikas åndsliv; originally Fra det moderne Amerikas Aandsliv)

1889: Lars Oftedal

1890: Hunger
(Sult)

1892: Mysteries
(Mysterier)

1893: Editor Lynge
(Redaktør Lynge)

1893: Shallow Soil
(Ny jord; originally Ny Jord)

1894: Pan

1895: At the Gates of the Kingdom
(Ved rikets port; originally Ved Rigets Port)

1896: The Game of Life
(Livet spill; originally Livets Spil)

1897: Siesta

1898: Evening Glow (Aftenrøde)

1898: Victoria

1902: Munken Vendt

1903: In Wonderland
(I eventyrland; originally I Æventyrland)

1903: Queen Tamara
(Dronning Tamara)

1903: Brushwood
(Krattskog; originally Kratskog)

1904: The Wilde Choir
(Det vilde Kor)

1904: Dreamers
(Svermere; originally Sværmere)

1905: Strident Life
(Stridende liv; originally Stridende Liv)

1906: Under the Autumn Star
(Under høststjernen; originally Under Høststjærnen)

1908: Benoni

1908: Rosa

1909: A Wanderer Plays on Muted Strings
(En vandrer spiller med sordin; originally En Vandrer spiller med Sordin)

1910: In the Grip of Life
(Livet ivold)

1912: The Last Joy
(Den siste glede; originally Den sidste Glæde)

1913: Children of the Age
(Barn av tiden; originally Børn av Tiden)

1915: Segelfoss Town
(Segelfoss by; originally Segelfoss By)

1917: Growth of the Soil
(Markens grøde; originally Markens Grøde)

1918: Language in Danger (Sproget i Fare)

1920: The Women at the Pump
(Konene ved vannposten; originally Konerne ved Vandposten)

1923: Chapter the Last
(Siste kapittel; originally Siste Kapitel)

1927: Wayfarers (Landstrykere)

1930: August

1933: Men livet lever
(Men Livet lever)

1936: The Ring is Closed
(Ringen sluttet)

1939: Articles 1889–1928
(Artikler1889–1928)

1949: On Overgrown Paths
(På gjengrodde stier; originally Paa gjengrodde Stier)


The Hamsun Bibliography
Searh for books about Hamsun and his works, published 1879–2009.