LYTT 3: «Et spøkelse»

Lars Magnus Krogh Utne leser «Et spøkelse» fra novellesamlingen «Krattskog» (1903).

video

Så strengt som min onkel holdt meg ble det litt efter litt min eneste glede å stikke meg bort og være alene; fikk jeg en sjelden gang en fritime begav jeg meg da inn i skogmarken eller jeg gikk opp på kirkegården og vandret om mellom kors og gravplater, drømte, tenkte og pratet høyt med meg selv.

Seks år av sin barndom bodde Knut Hamsun hos onkelen sin på Presteid. Onkelen bodde på den gamle prestegården ved havstrømmen Glimma. Tuftene etter det gamle hovedhuset ligger rett ved Hamsunsenteret.

Som barn gikk Knut Hamsun mye i skogen og langs Presteidstrømmen. Han drømte seg vekk og skrev bokstaver med fingeren mot himmelen. Hamsun skriver om oppholdet hos onkelen i denne novellen og om noe mystisk som skjedde på kirkegården. 

Krattskog (1903) er en samling på tretten kortprosatekster. Temaene omhandler kunst, politikk, reisehistorier og kjærlighet.