LYTT 1: «Hemmelig ve»

Lars Magnus Krogh Utne leser novellen «Hemmelig ve» fra novellesamlingen «Siesta».

Video

Nu har jeg truffet det samme menneske igjen for fjerde gang. Han forfølger meg allevegne, jeg er aldri trygg for ham, for han dukker opp og møter meg ansikt til ansikt på de mest avsides steder. Engang har jeg endog truffet ham inne i mitt værelse i Kristiania; han var kommet inn før meg, han stod derinne ....

Novellen «Hemmelig ve» ble utgitt i samlingen Siesta (1897). Det er en samling med tolv kortprosatekster. Tekstene er av ulik lengde, men flertallet er fortalt av en jeg-forteller som selv tar del i handlingen.

De fleste av tekstene i Siesta hadde vært publisert tidligere, og Hamsun beskrev boken som "en samling av småting". «Hemmelig ve» ble først publisert i Verdens Gang 2., 5. og 6. januar 1891, med tittelen «Underlige sjeler».