Bokprat: Marie Hamsun kommer «hjem» til Skogheim

Torsdag 29. november kommer Anne Hege Simonsen til Skogheim for å snakke om «Kjærlighet og mørke – en biografi om Marie Hamsun».

I samtale med Hamsunsenterets Alvhild Dvergsdal vil Simonsen fortelle om arbeidet med biografien. Hvem var Marie Hamsun som person? Hvordan levde den voksende familien på Skogheim? Boka ble utgitt nå i høst, og har allerede fått gode kritikker. Som den første helhetlige biografien om Marie Hamsun henter den fram tidligere upublisert materiale og ukjente brev som kilder. Simonsen viser hvordan mellomkrigstiden formet Marie ideologisk, men bidrar også til å kaste nytt lys over ektemannen og deres turbulente samliv.

Skogheim var Marie og Knuts hjem fra 1911 til 1917.
- Marie Hamsun ble svært knyttet til Skogheim og Hamarøy de årene hun og Knut bodde her. Her hadde hun den lille gården som hun ble så glad i. Her fødte hun tre av sine fire barn. Hun var mye alene. Knut reiste bort for å skrive, og overlot ansvar for barn og hus til henne, sier Alvhild Dvergsdal.
Det sies at Marie trivdes så godt på Hamarøy at hun slett ikke ville flytte. Men Knut fikk viljen sin. Tidlig om våren 1917 forlot familien Hamarøy.

Marie var en aktiv brevskriver i viktige perioder av livet sitt, og korresponderte blant annet med venninnene Aslaug Hauge og Cecilie Aagaard. Den ene var en meningsfelle av Marie, den andre var på ‘rett’ side under krigen. Brevene gir innsikt i både stort og smått, og er en uvurderlig kilde til informasjon. I tidligere biografier har Marie ofte fungert som et bakteppe for Knut, og noen ganger blitt brukt til å stille Hamsun selv i et bedre lys.
- Simonsen verken forsvarer eller angriper, hun forsøker å skildre Marie som hun var, som menneske, sier Dvergsdal. 


«Simonsen går kronologisk til verks og skriver effektivt, uten tyngende sitater eller pretensiøse analyser. Hun fører et språk som på samme tid forteller og kommenterer. Hun stiller spørsmål der hun ikke vet, og tolker kildene uten å spekulere eller trekke mer ut av dem enn det som fins. «Knut Hamsun skrev i sannhet med sitt hjerteblod, og Marie måtte tørke opp etter ham,» lyder en av hennes treffende formuleringer. Som biograf virker hun ytterst troverdig.» – Fredrik Wandrup, Dagbladet

«Det er sterkt, tankevekkande og velskrive.» – Marta Norheim, NRK


Bokprat: «Kjærlighet og mørke»
Onsdag 28. november kl. 19.00. Stormen bibliotek, Bodø. Anne Hege Simonsen i samtale med Ronald Nystad-Rusaanes, Det Vilde Ord.
https://stormen.no/kampanjer-pa-biblioteket/kjarlighet-og-morke-article4000-447.html

Torsdag 29. november kl. 20.00. Skogheim, Hamarøy. Anne Hege Simonsen i samtale med Alvhild Dvergsdal, Hamsunsenteret.
https://kalender.nordlandsmuseet.no/?id=539084815&Activities=139

 

Anders Beer Wilse
Anders Beer Wilse