Knut Hamsun om kultur

Knut Hamsun skrev mange brev i sin levetid. I dagens luke finner dere et brev han skrev til Georg Brandes julaften 1898.

julekalender 2021

Der tales meget om Kultur nu for Tiden, det er bleven ganske almindeligt, endog Aviserne derhjemme slaar ofte paa Kultur. Og Kultur det er da først og fremst at have gjort saa mange Rejser, set saa mange Malerier, læst saa mange Bøger, i det hele taget at kunne meget med Hukommelsen. …

Mangel paa Kultur er at have havt Forældre, som ikke har gjort én til Student eller til Doctor i et eller andet, Mangel paa Kultur er at drives over til Amerika, til kropsligt Arbejde paa Prærien, og saa siden være ude af Stand til at tilegne sig de fleste dannede Menneskers Mening om alt det anerkendte Store ….

Jeg ved ikke, om jeg forstaar, hvad Kultur er, jeg kunde tænke mig, at det var noget i Retning af Hjærtets Dannelse. Hjemme i Norge kunde jeg træffe Folk, især Avisfolk, … med ringere Erfaringer af Livet end mine, med fattigt Hjærtelag og liden Sandhedskærlighed. Disse Folk kunde med medfødt og vel plejet Overlegenhed rynke paa Næsen ad dem, som ikke havde “Kultur”. Og da tænkte jeg, at kunde jeg holde en vis sammenhængende Livsanskuelse og saa dertil prøve at angribe i Mine Bøger de Vrangheder, som Dannelsen endnu gik og havde Respekt for, saa skulde jeg ikke beklage, at jeg ikke i alt havde positiv Kundskab nok til at tage en obligat Grad.