Markens grøde for barn på turné

Denne uken er produksjonen "Her sår æ mine frø" på turné med Den Kulturelle Skolesekken.

DKS

Her sår æ mine frø er et formidlingsopplegg for barn i 5. til 7. klasse. Med bruk av musikk og slampoesi fortelles historien om Inger og Isak i Knut Hamsuns roman Markens grøde.  Elevene deltar også på et utendørsverksted hvor de elevene bygger sine egne gårder inspirert av handlingen i forestillingen.

Her sår æ mine frø starter med sceneforestillingen om Isak som flytter bort fra bygda, bygger opp en gård og etablerer et liv og en familie i ødemarka med det han skaper, finner og bytter til seg. Etter hvert innhentes han og familien av sivilisasjonen, da det startes gruvedrift i fjellene ved gården. Livet på gården Sellanraa blir et ganske annet for mannen som i utgangspunktet kom dit for å arbeide med jorda. 

I etterkant av forestillinga samler utøverne en mindre elevgruppe til verksted i et naturområde i skolens nærmiljø. I verkstedet bygger elevene sine egne Sellanrå-gårder. Inspirert av fortellinga får alle utdelt laftebyggesett i tre. Elevene leter og finner sine egne steder i skogen der de bygger opp en gård helt fra grunnen av med det de finner der de er. I takt med at historien i romanen utvikler seg, utvikles også gårdsbrukene.  Etter hvert i byggingen introduseres et handelssted for elevene. På handelsstedet foregår det kjøp av varer og byttehandel, her kan elevene bytte til seg varer og verktøy de trenger for å bygge videre.

Utøvere: Kamilla Sajetz Mathisen, Ingvild Austgulen, Anna Holand og Charlotte Jenssen Wergeland.

Produksjon: Hamsunsenteret og DKS Nordland.