Nyansettelse

Til høsten får Hamsunsenteret et nytt tilskudd til staben.

Per Elling Braseth-Ellingsen er ansatt i treårig prosjektstilling ved Hamsunsenteret, fra 16. oktober 2021. Han skal arbeide med administrasjon og oppfølging av de store utstillings- og fagutviklingsprosjektene som planlegges framover mot 2024.

– Det er en god nyhet, han vil bli et godt tilskudd til staben og en viktig ressurs for utviklingsarbeidet som ligger foran oss, sier konstituert direktør Alvhild Dvergsdal.  

Braseth-Ellingsen kommer fra jobben som næringsutvikler i Hamarøy kommune. Han har en mastergrad i teknologi, innovasjon og kunnskap fra Universitetet i Oslo.

Han ser frem til å ta fatt på arbeidet.

– Hamsunsenteret har vist seg å være en relevant og viktig institusjon som nå står foran flere spennende prosjekter, både knyttet til Bodø2024 og utviklingen av en ny hovedutstilling, sier Braseth-Ellingsen.