Solveig Hirsch blir ny direktør

Hirsch går fra stillingen som formidlingsleder og nestleder til direktør ved Hamsunsenteret.

Solveig Hirsch har sagt ja til å bli leder ved Hamsunsenteret, og vil tiltre stillingen som avdelingsdirektør i Nordlandsmuseet med ansvar for Hamsunsenteret fra 1. oktober 2021.

Solveig Hirsch har vært ansatt ved senteret siden 2011, og har vært formidlingsleder siden 2014. I de siste fire årene, har hun i tillegg hatt funksjonen som nestleder.

Hamsunsenteret åpnet for publikum i 2010. Siden da har senteret markert seg som en spennende og relevant samfunnsaktør. Eksperimentell og nyskapende formidling har vært sentral i dette arbeidet. Dette har Solveig Hirsch satt seg som mål å bygge videre på.

- Nordlandsmuseet er meget tilfreds med at hun har takket ja til stillingen, og ser frem til at hun tiltrer i oktober, sier direktør ved Nordlandsmuseet, Morten Steffensen. 

Fra 1. juli er Alvhild Dvergsdal konstituert som avdelingsdirektør ved Hamsunsenteret og vil være fungerende inntil Solveig Hirsch tiltrer stillingen.