Nervenes poesi: Bilder fra utstillingsåpning

Takk til alle som kom på utstillingsåpning!

bildegalleri
01.06.202112:14 Nordis Seel Tennes

«Nervenes poesi» er inspirert av Knut Hamsuns interesse for nervevirksomheter, sinnsbevegelser og underlig oppførsel.

I utstillingen møter den besøkende et utvalg relevante Hamsuntekster og kunstverk som på ulike måter tematiserer gåtefullt sinnsliv. Verkene inngår samtidig i forbindelser med hverandre.

Utstillingen er et samarbeidsprosjekt med Nord norsk Kunstmuseum og står ut september. 

DISSE KUNSTNERNE HAR VERK MED I UTSTILLINGEN:
BJARNE HOLST
BØRRE SÆTHRE
ESPEN GANGVIK
GABRIEL KVENDSETH 
HANNE FRIIS
HÅKON BLEKEN
INGER SITTER
IVER JÅKS
MARIT FØLSTAD
ROAR WERNER ERIKSEN
ÅSE DOMMERSNES

Martin Losvik
, click to open in lightbox
Martin Losvik
"Transcube # 09-17" / Espen Gangvik
, click to open in lightbox
Martin Losvik
"Minne" / Åse Dommersnes (monter) "Individ-rom" /
, click to open in lightbox
Martin Losvik
, click to open in lightbox
Martin Losvik
, click to open in lightbox
Martin Losvik
, click to open in lightbox
Martin Losvik
, click to open in lightbox
Martin Losvik
"Disintegration" / Marit Følstad
, click to open in lightbox
Martin Losvik
"Klump" / Hanne Fris
, click to open in lightbox
Martin Losvik
Avtroppende direktør Arne André Solvang ønsker
, click to open in lightbox
Martin Losvik
Prosjektleder Solveig Hirsch åpner utstillingen.
, click to open in lightbox
Martin Losvik
Kurator Espen Johansen forteller om samarbeidet.
, click to open in lightbox