Berømt og fordømt

"Berømt og fordømt" er vårt formidlingstilbud til elever i videregående skole.

Skoleformidling

Litteraturen avhenger av vår kritiske lesning og forståelse. Hvem blir vi i møte med et kunstverk som er både lovprist og problematisk? Må vi lese på en annen måte?


I denne produksjonen får elevene et kunstnerisk møte med Knut Hamsuns litteratur og sin egen rolle som lesere og fortolkere. Hamsunsenterets nasjonale mandat er å være en arena for de vanskelige samtalene, og skaper med «Berømt og fordømt» en arena der elevene får reflektere over egne holdninger. Det er en annerledes og utfordrende måte å møte litteratur på.


Knut Hamsun ble tildelt Nobelprisen i litteratur for Markens grøde i 1920, men ga sin støtte til Hitler under krigen. Knut Hamsun og hans verk Markens grøde er både berømt og fordømt. De første sidene av romanen brukes som utgangspunkt for et gjennomprøvd og tekstnært formidlingsopplegg der elevene gjør øvelser i tolkning, lærer om forfatterens samtid, rollespiller holdninger til teksten og får sine egne tekster lest høyt av dyktige formidlere, akkompagnert av musikk.


Å være et dannet menneske handler om å kunne manøvrere i mangefasetterte diskusjoner, i en vanskelig kulturarv - alt uten å miste gleden ved selve kunsten.