Fortsetter som beskytter

H.K.H. Kronprinsesse Mette-Marits beskytterskap for Hamsundagene forlenges ut 2025.

– Vi er veldig stolte og glade for at H.K.H. Kronprinsessen fortsatt er Hamsundagenes beskytter. Det betyr mye for festivalen. En kongelig beskyttelse gir anerkjennelse og synlighet for det arbeidet som gjøres i festivalen. Også for Hamsunsenteret som huser festivalen er dette stort, sier festivalsjef for Hamsundagene, Anita Overelv.

H.K.H. Kronprinsesse Mette-Marit er ikke ukjent med forfatter Knut Hamsun og Hamsunsenteret. I 2009 var H.K.H. Kronprinsessen beskytter for Hamsun-året, og hun foretok den offisielle åpningen av Hamsunsenteret 4. august samme år.

Ved sist tildeling av beskytterskap fikk Hamsundagene og Hamsunsenteret audiens hos H.K.H. Kronprinsessen på Slottet.  

Hamsunsenteret har siden hatt gleden av H.K.H. Kronprinsessens deltakelse på åpningen av «Varsku! Markens grøde 100 år» i Oslo i 2017.

- Det er ekstra gledelig å få denne anerkjennelsen i år da vi markerer at det er 100 år siden Knut Hamsun mottok Nobelprisen, sier festivalsjef Overelv.

Det tidligere beskytterskapet startet 1. januar 2016 og varer til 31. desember 2020. Det nye beskytterskapet varer fra 1. januar 2021 til 31. desember 2025.

10. desember i år skal Hamsunsenteret jubilere Nobelforfatter Knut Hamsun gjennom den digitale sendingen «Knut Hamsun og Nobelprisen 100 år». Samt festforedraget «Fra Kråkmo til Stockholm» LIVE på Hamsunsenteret.

Jørgen Gomnæs / Det kongelige hoff.