Årets julegave

"Sult-fragmentet" er en verdenslitteraturhistorisk begivenhet.

Hamsunsenteret utga i sommer Knut Hamsuns "Sult-fragmentet". Stykket ble trykket anonymt i tidsskriftet Ny jord i november 1888. Utgivelsen fikk stor betydning for den hittil ukjente forfatteren. Fragmentet ble til boka Sult som utkom i 1890 og blir regnet som Hamsuns gjennombrudd som forfatter. 

Denne utgivelsen inneholder "Sult-fragmentet" i den originale rettskrivninga fra 1888, og i et varsomt revidert språk i retning av moderne riksmål gjort av fag- og forskningsleder Alvhild Dvergsdal. 

Boka inneholder et kart over Kristiania fra 1900 trykt på innbrett bakerst. Slik kan leseren følge med på Sult-heltens vandringer i Kristiania, "denne forunderlige By, som ingen forlader, for han har faaet Mærker af den".

Pris 95,- + porto (45,-) = 140,-

Bestilling: 

Send mail til Nordis Tennes: nordis.tennes@nordlandsmuseet.no 

Vi trenger navn, adresse, postnummer og mailadresse (faktura sendes på mail).