Kulturrådet støtter digital satsning

Deler av den nye utstillingen skal bli tilgjengelig for et digitalt publikum.

I dag ble det klart at Kulturrådet støtter Hamsunsenterets nye digitale satsning med 400 000 kr.

Støtten går til arbeidet med senterets nye hovedutstilling hvor planen er at deler av utstillingen skal tilgjengeliggjøres for et digitalt publikum.

– Våre nye utstillinger vil på denne måten være tilgjengelig både for digitale og fysiske gjester og kunne rette seg mot internasjonale besøkende på helt ny måte, sier Solveig Hirsch prosjektleder for arbeidet med den nye hovedutstillingen på Hamsunsenteret.

Utstillingen utvides digitalt for å nå både dem som ønsker faglig fordypning og virke som en interessevekker for å planlegge et besøk på Hamsunsenteret.

– Det skjer veldig mye på det digitale feltet innen kultur for tiden, med dette tilsagnet kan Hamsunsenteret virkelig bidra til å utvikle digital satsning i museer, sier Hirsch.

Les om utstillingsarbeidet