Den ekstreme Hamsun

Olsokdagene har invitert Hamsunsenteret med på festival og utfordret oss på årets tema: Ekstrem.

Hamsunsenteret digital

Hamsunsenteret digital på Olsokdagene 2020.

 

Hamsunsenteret har blitt invitert med i et samarbeid med Olsokdagene på Stiklestad. Olsokdagene er mest kjent for spelet «Slaget på Stiklestad» om Olav den Hellige og år 1030.

Tema for årets festival beskriver de best selv:  «Tema for årets festival er EKSTREM. Temaet ble bestemt før Korona-pandemien og de siste hendelsene i USA ga det en uhyggelig forsterket relevans. Ordet ekstrem brukes for å beskrive det ytterliggående, noe som befinner seg på kanten av hva vi anser som mulig og/eller ønskelig. Noen assosierer det med noe rent negativt, andre synes ordet har en spennende dobbelthet. På samfunnsnivå knyttes begrepet gjerne til ytterliggående politikk: ekstremisme». 

 

Den ekstreme Hamsun

Knut Hamsun er en komplisert skikkelse. Som forfatter er han anerkjent som en av de største norske gjennom tidene. Samtidig er bildet av Hamsun sterkt preget av hans aktive støtte til nazismen både før og under andre verdenskrig. I år er det 100 år siden Knut Hamsun mottok Nobels litteraturpris og 75 år siden slutten på andre verdenskrig. Sammenfallet mellom de to jubileene gjør det ekstra relevant å spørre: Hvilken rolle spilte og spiller det ekstreme i Knut Hamsuns liv og ettermæle?

 

Foredrag av Alvhild Dvergsdal

Foredraget «Den ekstreme Hamsun» holdes av Alvhild Dvergsdal, førstekonservator ved Hamsunsenteret. Dvergsdal er tidligere professor ved Institutt for nordiske fag og mediefag ved Universitetet i Agder. Hun har gjort omfattende forskning på en rekke norske forfattere, inkludert Knut Hamsun. Hun har i år blant annet deltatt i debatten knyttet til Hamsun-jubileet 2020. Foredraget er et samarbeid mellom SNK og Hamsunsenteret.

 

Foredraget holdes via internett, tirsdag 28. juli klokken. 15.00


Lenka til streamen finner du på Olsoks Facebookside: https://www.facebook.com/stiklestad1030/

Billett kan kjøpes på Vipps kr. 100,-. Vippsnummeret vil vises på skjermen under foredraget.

Hamsunsenteret vil linke streamingen til våre facebooksider også. Følg med!  

 

Internett
Slaget på Stiklestad
Olavsdagen / Olsok