Sammen om et attraktivt Hábmer / Hamarøy

Les rapporten fra forprosjektet Sammen om et attraktivt Hábmer / Hamarøy her.

Stedsutvikling

Lokalbefolkningen, representanter fra næringslivet og reiselivet har gjennom flere dugnader kommet med forslag til hva som skal til for å gjøre Hábmer / Hamarøy til en attraktiv plass for de som bor her, besøkende, potensielle innflyttere og gründere.

– Det finnes et sterkt potensial i Hábmer / Hamarøy. Mulighetene for å styrke både stedet og destinasjonen er mange. Det handler om å etablere en prosess og en positiv kultur i lokalmiljøet for et samarbeid, sier destinasjonsdesigner Daniel Byström

Sammen med Nordis Seel Tennes ved Hamsunsenteret har han ledet prosjektet «Sammen om et attraktivt Hábmer / Hamarøy». Arbeidet har bestått av flere workshops hvor interesserte fra hele kommunen har deltatt. Dette har resultert i en forprosjektrapport som beskriver muligheter, styrker og utviklingsbehov i kommunen.

Målet er å få i gang et større prosjekt som tar for seg steds- og destinasjonsutvikling på en helt ny måte. 

Rapporten i sin helhet ligger til venstre i denne artikkelen. 

Onsdag 6. mai vil Daniel Bystrøm legge frem funnene i forprosjektet i et videomøte. 

Sendingen starter kl.: 20:00. Følg videomøtet her.

Lenke til Facebookarrangement.

I forprosjektet har lokalbefolkningen kommet med innspill og forslag til områder som trenger utvikling:

 • Barn/ungdom: tilbud og møteplasser
 • Den lulesamiske kulturen
 • Framsnakking og identitet
 • Informasjon
 • Jobber: legge til rette for nyetableringer
 • Transport og infrastruktur
 • Kulturhistorie
 • Lokal mat
 • Turisme og reiseliv

De områdene som engasjerte flest, var:

 • Barn/ungdom: tilbud og møteplasser
 • Transport og infrastruktur
 • Framsnakking og identitet
 • Informasjon

Neste steg

– Nå skal vi sammen stake ut kursen videre. Vi har sterk tradisjon for dugnad i denne kommunen. Det er et felles prosjekt å styrke de positive kreftene som allerede finnes for å skape en enda mer attraktiv plass å bo både for lokalbefolkningen og besøkende. Dette arbeidet må starte med et hovedprosjekt hvor vi utarbeider en strategi basert på denne rapporten, sier Nordis Seel Tennes.

– Vi ønsker å få på plass en prosjektgruppe med deltagere fra kommunen, næringslivet, reiselivet og andre interesserte som sammen tar fatt på dette arbeidet, sier Tennes. 

Målet er å bygge opp Hábmer / Hamarøy til en bærekraftig og blomstrende destinasjon i et langsiktig perspektiv.

Neste steg i prosjektplanen leder til en destinasjonsutviklingsstrategi, merkevareplattform og retningslinjer for visuell identitet og destinasjonsdesign.

Destinasjonsdesign som metode

Destinasjonsdesign som metode handler om å utvikle et sted basert på stedets verdier, potensial og behov. Det gjennomføres en åpen dugnad for å finne utviklingsspor og målsetninger sammen med lokalbefolkningen. Destinasjonsutvikling er en positiv kraft som bygger på lokalbefolkningens ønske om stedsutvikling.

Tradisjonell destinasjonsutvikling og markedsføring har i størst grad handlet om å få flere turister til å besøke en plass. Dette perspektivet har endret seg. Nå lykkes man i større grad med å utvikle en plass ved å se på hvem man ønsker å tiltrekke seg og hva de tiltrekkes av.

– Begrepet «Destination Marketing» er byttet ut med «Destination Management». Det handler ikke bare om markedsføring og salg. Det handler mer om å ha en varig utvikling, fysisk tilrettelegging, bærekraftig turisme og besøksforvaltning. «Marketing» og «Development» er begge deler en del av «Management», sier Byström.

Når det gjelder Hábmer / Hamarøy er behovet størst for å tiltrekke seg både besøkende og innflyttere, bedrifter og nyetableringer.

Fakta

«Sammen om et attraktivt Hábmer / Hamarøy» er et prosjekt som ble satt i gang og finansiert av Hamsunsenteret. Utgangspunktet var sammenslåingen av Hábmer/Hamarøy og halve Divtasvuodna/Tysfjord. Prosjektet ble gjennomført sommeren og høsten 2019 i samarbeid med kommunen, næringslivet og andre interesserte.

Prosjektledere har vært Daniel Byström og Nordis Seel Tennes, Hamsunsenteret.

Forprosjektet er et første steg mot et hovedprosjekt som skal ta for seg destinasjons- og stedsutvikling. Hovedoppgaven har vært å analysere behov, reflektere rundt forutsetninger og muligheter, og gi anbefalinger og retningslinjer for videre arbeid.

Forprosjektrapport: Sammen om et attraktivt Hábme

Daniel Bystöm
Oversikt over deltagere i forprosjektet.
Collage: Daniel Byström
Fritid: Klatring, kajakktur, grottevandring, fiske og fjelltur.
Collage: Daniel Byström
Kultur: Markedsdager, festivaler, konserter, Hamsundagene, Hamsunsenteret, gallerier og folkeliv.
Collage: Daniel Byström
Plasser: Buvåg, Arran, Hamsunsenteret, Hamarøyskaftet, Tranøy fyr, gapahuken på Ness, Kråkmofjellet, Korsnes og Skutvik.
Collage: Daniel Byström
Miljøer: kunst, historiske bygg, arkitektur, ærverdige overnattingsplasser, lokalhistorie og kultur.
Collage: Daniel Byström
Mat: Sámi Safari Camp, Hamsunsenteret, bålkaffe og mat på tur.