Nord-Salten Kraft AS hovedsponsor.

Hamsundagene 2020
Billetter

Nord-Salten Kraft AS klar som hovedsponsor for Hamsundagene 2020!

Nå kan vi få gjennomført våre planer om å gjøre som Hamsun; å hylle ungdommen i Hábmer/Hamarøy. Det er i år 100 år siden Knut Hamsun mottok Nobelsprisen i Litteratur. Og i sin takketale hyller han ungdommen. I år har Hamsundagene fokus på Nobelprisen og de unge. Gjennom samarbeidet med Nord-Salten Kraft AS skal Hamsundagene tilrettelegge arenaer for unge hvor de får utfolde seg kunstnerisk gjennom musikk, tekts, teater, med mere. Prosjektet er ment å foregå gjennom hele sommeren og på de unges premisser!

Kultur er kraften som bygger gode og spennende distrikter. Det er viktig for et sted å ha gode kulturtilbud både for de som ønsker å utøve og de som vil oppleve. Hamsundagene er og avhengig av god tilgang på kunstnere og da trenger vi gode rekrutteringsarenaer hvor unge talenter kan få utfolde seg.   

Nord-Salten Kraft AS og Hamsundagene har hatt godt og kontinuerlig samarbeid i mange år.

– Det er gjennom engasjementet til lokalt næringsliv som Nord-Salten Kraft AS at Hamsundagene og andre kultur – aktører tørr og kan levere gode kulturopplevelser. Vi er kjempeheldige, veldig stolte og glade! Sier festivalleder Anita Overelv.

Anders Stensland
Hamsundagene 2018 "Kidsa på skattejakt"
Nord-Salten Kraft AS
Hovedsponsor Hamsundagene 2020