Markens grøde LIVE på turné i Troms

Denne uken er Hamsunsenterets husband på turné med Den kulturelle skolesekken i Troms fylke.

Markens grøde LIVE en er en bearbeidelse av Hamsuns Nobelprisroman. Konserten spilles av to formidlerene Annelise Grindheim og Lars Magnus Krogh Utne og en musiker Johannes Roksand Fauchald. 

På turneen besøker Heggen, Stangnes, Sjøvegan, Senja, Nordborg og Nordkjosbotn videregående skole. 

Tidligere i høst var Markens grøde LIVE selve åpningsnummeret på Norsk opplevelseskonferanse i Svolvær. 

I 2018 vant Hamsunsenteret prisen for Årets formidlingskonsept med bidraget «Markens grøde LIVE» på Det nasjonale museumsmøtet 2018. I finalen deltok syv ulike museumskonsepter, og Hamsunsenteret gikk seirende ut sammen med «Eidsvoll 1814».

I høytlesningskonserte forteller vi historien til nybrottsmannen Isak, som bygger opp gården Sellanrå, og hans møte med det moderne samfunnet gjennom gruvedrifta i fjellene rundt gården.

Konserten løfter fram en økokritisk lesning av romanen og problematiserer forholdet mellom mennesket og naturen.

Prosjektet har lånt konserten som form, men litteraturen er i fokus.
Musikken forsterker og tydeliggjør tekstopplevelsen og skaper et rom som oppleves nært.

Målet er å gjenskape en personlig leseropplevelse - i et kollektivt rom.