Skoledestinasjon Hamarøy / Hábmer

Hamsunsenteret, Árran lulesamisk senter, Cermaqs visningssenter Arctic Salmon Center og Knut Hamsun videregående skole ønsker å utvikle en innovativ opplevelsearena for ungdom.

Hamarøy kommune / Hábmera suohkan har tre formidlingsinstitusjoner som alle har skoleelever som en av sine viktigste målgrupper. Kommunen har også Knut Hamsun videregående skole som har høy kompetanse på friluftsfag.

Nå går disse fire institusjonene sammen om et forprosjekt som skal skape ny kraft i lokalsamfunnet i Hamarøy / Hábmer. Hensikten med prosjektet er å bygge en destinasjon for skolebesøk for elever fra hele landsdelen.

Fag og friluft

Ideen er å utvikle formidlingsopplegg ved alle tre institusjonene, som skal fremstå som en totalpakke ved besøk på Hamarøy / Hábmer. Elvene fordeles mellom institusjonene på todagerspakker, som inkluderer overnatting i samarbeid med en eller flere lokale overnattingsbedrifter.

Det skal også tilrettelegges for naturopplevelser og aktivitetsopplegg utenfor institusjonene. Her er Knut Hamsun videregående skole en sentral ressurs, gjennom fagkompetanse og mulig engasjement av elever.

Stor etterspørsel etter skoleformidling

I dag tilbyr Hamsunsenteret skoleformidling for skoler i hele Nordland, samt Sør-Troms. Disse oppleggene er attraktive, og skolene prioriterer besøk, tross lang reisevei. DKS Nordland dekker reiseutgiftene til Hamarøy for elever fra Nordland fylke. Dette krever heldagsopplegg for skoleklassene, og det er etterspørsel etter 2-dagers opplegg med overnatting. 

Skoleelever er en viktig målgruppe for Hamsunsenteret, som vi ønsker å prioritere, men det er svært ressurskrevende. Dette gir begrensning på inntaket av skoler. 

Gjennom et større samarbeid vil vi kunne ta i mot flere elever og samtidig gi dem en bredere opplevelse. 

Om de tre formidlingsinstitusjonene

Árran lulesamisk senter ligger på Drag og er et senter for lulesamisk språk og kultur. Senteret har en egen museumsavdeling.

Cermaq visningssenter Arctic Salmon Center er under oppføring på Skutvik og åpner våren 2020. Senteret skal vise frem havbruksnæringens innovasjoner og grønne løsninger, og formidle kunnskap om en av Norges viktigste næringer. Det legges opp en guidede visninger på land og ute på sjøen. Formidlingen skal legges opp gjennom samarbeid mellom oppdrettsfaglig og pedagogisk ekspertise.

Hamsunsenteret er det nasjonale senteret for formidling av Knut Hamsuns liv og forfatterskap.

Forprosjektet skal etter planen foregå fra 1. januar til 31. juni 2020 og formidlingsoppleggene skal testes høsten 2020.