Markens grøde LIVE på turné på Helgeland

Denne uken er Hamsunsenterets formidlere på turné for Den kulturelle skolesekken.

Som en del av Den kulturelle skolesekken reisen formidlerne Annelise Grindheim, Maiken Vembre og musiker Erlend Bredal Olsen på turné til Helgeland denne uken. På veien besøker de videregående skoler.

Markens grøde LIVE er en bearbeidelse av Hamsuns Nobelprisroman. Konserten spilles av to formidlere og en musiker.

Vi forteller historien til nybrottsmannen Isak, som bygger opp gården Sellanrå, og hans møte med det moderne samfunnet gjennom gruvedrifta i fjellene rundt gården.

Konserten løfter fram en økokritisk lesning av romanen og problematiserer forholdet mellom mennesket og natur.

Prosjektet har lånt konserten som form, men litteraturen er i fokus.
Musikken forsterker og tydeliggjør tekstopplevelsen og skaper et rom som oppleves nært.

Målet er å gjenskape en personlig leseropplevelse - i et kollektivt rom.

Formidler: Annelise Grindheim er frilans skuespiller og billedkunstner
med base i Nordland/Hamarøy. Hun har nylig vært tilknyttet
Hamsunsenteret som liiteraturformidler.

Formidler: Maiken Vembre er frilans skuespiller og musiker med base i
Bodø. Maiken har vært formidlier i høytlesningskonserten gjennom 2018.

Musiker: Erlend Bredal Olsen er musiker og utdannet ved Liverpool Institute for Performing Arts.