Hamsunsenteret med i nord-atlantisk samarbeid

Skal styrke innovative småsamfunn og skape bærekraftig turisme.

– Det er mye inspirasjon og gode ideer å hente hos andre aktive utkantsamfunn som har samme ståsted som oss, sier formidlingsleder Solveig Hirsch fra Hamsunsenteret

Siden 2017 har Hamsunsenteret vært med i et prosjekt som samler reiselivsbedrifter fra Nord-Norge, Grønland, Island og Færøyene. Prosjektet er støttet av NORA og støtter opp om to av deres satsningsområder: bioøkonomi (bærekraftig matproduksjon) og bærekraftig turisme. Prosjektets formål er å ta for seg hvordan økende turisme omsettes til en investering i den lokale bioøkonomien og dermed kan bidra til en bærekraftig turisme som igjen skaper mer økonomisk aktivitet i utkantstrøk.

De ulike aktører som kjennetegnes av å være sterke innovative småsamfunn som både ser muligheter innen lokal mat, turisme, kultur og unike opplevelser som for eksempel festivaler og møter med «life on the edge». Visjonen for prosjektet er å skape et nordatlantisk nettverk av bedriftsklynger og aktører fra de «ytterste skjær».

Inspirasjon fra Island

Hirsch var med da klyngen besøkte Austurland på Island for å lære hvordan lokalsamfunnet der har samarbeidet med designer Daniel Nystrøm for å styrke steds- og destinasjonsstrategien på Øst-Island. 

– Metoden som er brukt på Austurland er relevant for oss på Hamarøy på mange måter. Vi jobber nå med en omfattende kommunesammenslåing som betyr nye muligheter og utfordringer for reiselivs- og kulturnæringen. Det er lurt å tenke steds- og destinasjonsutvikling i ett får å skape nye verdier og markedsføre nye Hamarøy som en destinasjon og et sted med en sterk identitet og et mangfoldig næringsliv, sier Nordis Seel Tennes, kommunikasjons- og publikumsansvarlig ved Hamsunsenteret.

Skaperkraft på små steder

Samarbeidet har også resultert i initiativet «New Nordic Voice» – en stemme som påpeker at det finnes mye skaperkraft og innovasjonsvilje på små steder, og at storsamfunnet ikke må se på dem som «klientsamfunn». Det de ønsker er rammebetingelser som er bedre tilpasset dem, og som gjør det mulig å trekke turismen og verdiskapingen helt ut til de «ytterste skjær».

Et godt eksempel er Færøyene sitt konsept for «home dining» – «Heimablidni». Man kan drive serveringsvirksomhet i eget hjem for inntil 1 million i året uten å være godkjent av mattilsyn eller ha skjenkebevilling, men må føre regnskap og betale skatt. Det gjør det mulig å gi turister unike opplevelser på små steder og i sesonger hvor det ikke er grunnlag for ordinære serveringssteder.

– Å få komme hjem til de lokale er jo noe mange turister ønsker, og dette er en vinn-vinn både for lokal verdiskaping og turistenes opplevelser. På Færøyene skaper dette også en flott arena for formidling av lokalkunnskap og gode historier. Vi håper å kunne få prøve ut dette på små steder også i Norge, sier klyngeleder Bård Jervan i Innovative Opplevelser.