Sveitsisk besøk på AiR Hamarøy

Arbeider med teateroppsetning av Hamsuns "Benoni".

De siste årene har Hamsunsenteret hatt flere kunstnere på besøk på handelsgården Breidablikk gjennom ordningen Artist in Residence (AiR) Hamarøy.

Nå holder den sveitsiske skuespilleren og regissøren Adrien Barazzone til i hovedhuset på tunet. Han arbeider for tiden med Knut Hamsuns roman Benoni.

– Det er fantastisk å kunne bo og arbeide her på Hamarøy. Å se stedene hvor Hamsun vokste opp og hvor han fikk inspirasjon til sine romaner, sier Adrien som til vanlig bor og arbeidet i Genève i Sveits.  

Etter planen skal stykket settes opp i 2020.

AiR Hamarøy tilbyr opphold av varierende varighet til kunstnere og forskere som arbeider med tekstrelaterte prosjekter. Oppholdet skal støtte opp om Hamsunsenterets strategier innenfor kunnskapsutvikling, formidling, debatt og forskning.

Hvis det er kapasitet, kan personer knyttet til andre kunstutrykk og profesjoner få plass, men det skal da være prosjekter i relasjon med Hamsunsenteret, som gir merverdi på en eller annen måte.