Nyansettelse på Hamsunsenteret

Nordis Seel Tennes er ansatt som kommunikasjons- og publikumsansvarlig.

Tennes har vært tilknyttet Hamsunsenteret siden sommersesongen 2015 og har de to siste årene hatt vikariater som formidlingsleder og litteraturformidler ved senteret.

Stillingen som kommunikasjons- og publikumsansvarlig er en nyopprettet stilling ved Hamsunsenteret og markerer en økt satsning på marked og kommunikasjon og en styrking av senterets rolle som reiselivsaktør. Tennes skal blant annet bidra til design og salg av gode opplevelsesprodukter og videreutvikle senterets merkantile tilbud.

Tennes er utdannet litteraturformidler med en mastergrad i litteraturformidling fra Universitetet i Oslo. Masteroppgaven omhandlet Knut Hamsuns eneste diktsamling Det vilde Kor. Tennes har lang erfaring fra bokhandlerbransjen og har hatt en rekke vikariater som kulturjournalist i aviser som Aftenposten, Morgenbladet og Klassekampen.