21 276 besøkte Hamsunsenteret i 2017

Direktør ved Hamsunsenteret, Arne André Solvang melder om gode tall for det som ble et innholdsrikt og spennende år for Hamsunsenteret.

- I fjor markerte vi 100-års jubileet for utgivelsen av Hamsuns Nobelprisroman Markens grøde med arrangementer i hele landet, fra gjestebud på Røkenes gård utenfor Harstad til bokbad, konsert og mye mer på SALT Art i Oslo og Stormen i Bodø. Vi er opptatt av både å vise frem aktuell Hamsunforskning og gi publikum nye og spennende litterære opplevelser, sier Solvang.

Flere eksterne arrangementer

I den totale besøksstatistikken telles også deltagere og publikum på eksterne arrangementer i regi av Hamsunsenteret. I 2017 har senteret deltatt på flere eksterne arrangementer, som Festspillene i Nord-Norge, Vinterfestuka i Narvik og Sagaspillene i Steigen. Solvang mener det er viktig å være synlig og samarbeide med aktører i nærmiljøet.

- Det handler om å være der det skjer for å få folk til å komme til Hamsunsenteret og Hamarøy. I fjor har vi gjort flere ting vi aldri har gjort før, og vi har nådd ut til et nytt publikum, det er viktig for oss som aktør i reiselivet lokalt. Vi har en god stab bestående av dyktige og kompetente ansatte som jobber godt for at Hamsunsenteret skal kunne levere litterære opplevelser i verdensklasse, sier han.

Markens grøde-jubileum

Markens grøde-jubileet startet på Hamarøy med et litterært gjestebud på ærverdige Breidablikk handelsgård. Sommeren 2017 bestod det daglige formidlingsprogrammet blant annet av «Hamsunkvarteret: Markens grøde på 15 minutter» og Låvekonserten med egenkomponert musikk og litterære smakebiter fra Markens grøde. I september samlet vi nasjonale og internasjonale Hamsun-eksperter til et todagers symposium om Markens grøde i Bodø og på Hamarøy. Hamsusenteret rundet av jubileumsåret med arrangementer som bokbad, konserter, filmvisning, litterær salong og litterært gjestebud fem dager til ende på SALT Art i Oslo.

Nordis Seel Tennes
Gjestebud på Handelsgården Breidablikk, februar 2017.
Nordis Seel Tennes
Markering av Knut Hamsuns bursdag i Hamsund, 4. august 2017.