Vi bygger nye Hamsunsenteret

Hamsunsenteret jobber med store planer som skal bidra til fornyelse av senteret. Hovedutstillingen som har stått i senteret siden 2010, skal skiftes ut i sin helhet. Arbeidet er allerede igang. 

- Vi skifter ut alt etter 13 år: – Dagens utstilling har nådd sin levetid også teknisk sett. I tillegg til at det faglige grunnlaget har endret seg i løpet av 13 år, forklarte direktør Solveig Hirsch da hun nylig presenterte planene og orienterte om det det pågående arbeidet for kommunestyret i Hamarøy.

Av våre fire utstillingsetasjer, vil to være oppgradert innen utgangen av 2023. 3. etg.(Nervenes poesi) er allerede fornyet med tema litterære opplevelser. Her bruker vi kunstinstallasjoner kombinert med lytteopplevelser og arkitekturen for å vise frem storheten i Hamsuns litteratur. 5. etg. (Den kontroversielle Hamsun) vil ferdigstilles til åpningen av Bodø 2024 og vil bli en etasje for refleksjon og dialog rundt kontroversialitet generelt, og Hamsuns kontroversielle sider spesielt.

– Gjennom de nye utstillingene skal vi vise at Hamsuns litteratur er relevant den dag i dag. Vi skal også vise at Hamsun var kontroversiell på måter som overrasker publikum. Det skal skje gjennom et prosjekt som vi samarbeider med Bodø2024 om og som vi kaller «Den kontroversielle Hamsun». Vi skal vise at Hamsun er verdenslitteratur og vår felles kulturarv, sa Hirsch.

Det søkes nå finansiering av ny 2. og 4. etg fra ulike støttespillere og eiere. Målet for ny 2. etg. er at en bredere målgruppe enn i dag får grunnleggende og engasjerendeinformasjon om Hamsuns liv, litteratur og samtid. Målet for ny 4. etg er å skape opplevelser og aktiviteter knyttet til Hamsun som modernistisk, relevant ordkunstner av verdensformat. Her vil både store og små finne aktiviteter som inspirerer til skrive-og leselyst.

Gjennom fornyelsen vil vi bidra enda sterkere enn i dag til at vårt lokalmiljø er attraktivt, og et sted folk ønsker å flytte til og bo.

Vi vil fremover gi publikum flere drypp fra arbeidet med ny utstilling. Bli med på reisen!

Hamsunsenteret/Torsteinsen Design