Hamsundagene 2020

I 2020 er det 100 år siden Hamsun mottok Nobels litteraturpris for boken "Markens grøde", (1917). Hamsundagene 2020 skal skarpt markere denne store begivenheten i Norsk kulturhistorie!

Billetter

Velkommen til Hamsundagene på Hamarøy! 

Hamsundagene er en kulturfestival som har hold det gående annet hvert år siden 1982 på Hamarøy i Nordland. Formål med -dagene er å fremme forfatter Knut Hamsuns liv og forfatterskap. Siden 2009 og åpningen av Hamsunsenteret, har Hamsunsenterets Æventyrsal vært hjertet i festivalen med litterære seminarer, boksamtaler, forfattermøter og konserter fra hele den kulturelle parletten. Både Lokale, nasjonale og internasjonale kurioser har fått frem både gråt og begeistring fra et mangefoldig publikum. 

Hvis du følger med her på Hamsundagenes hjemmeside (www.hamsunsenteret.no/hamsundagene) og Facebook (HER ) får du med deg oppdateringer på årets program, konkurranser og nyheter.