Velkommen til Hamsundagene i Hamarøy - 40 år i kulturens tjeneste.

Årets tema: "Allting går. Stundom går det skjevt" (Knut Hamsun: Ringen sluttet).

Hamsundagene er en litteratur– og kulturfestival som ble arrangert for første gang allerede i 1982 på Hamarøy. Festivalen har som misjon å formidle forfatter Knut Hamsuns liv og forfatterskap. I 2022 er det hele 40 år siden festivalen ble til. Festivalen har siden den gang blitt arrangert annet hvert år. Med unntak årene rundt åpningen av Hamsunsenteret, da var det Hamsundager både 2008, 2009 og 2010. Den litterære foreningen Hamsun-selskapet var fram til 2009 primus motor for Hamsundagene og litteraturseminaret.

Programmeringen til Hamsundagene har alltid vært inspirert av forfatter Hamsuns liv og forfatterskap og mange tema som springer ut derfra. Festivalen har vært arena og mikrofon for de fleste med en større eller mindre hamsunsk tilnærming. Inntil de siste 6 årene kunne festivalen strekke seg over opp til 10 dager, og mange aktører var involvert i avvikling og program. Men tidene forandrer seg, nå går Hamsundagene over tre dager. Litteratur er i sentrum og det meste skjer på Hamsunsenteret. Men myten lever videre om folkevandringer til Hamarøy med fest og sprell i hele regionen i dager og uker. Og det er det vi håper på også i 2022.

Første dagen av litteraturfestivalen starter på Hamsund, ved barndomshjemmet til Knud Pedersen. Der holdes dagens tale som følges av vernissasje med årets festivalkunstner, Regine Hamsun (Knuts barnebarn) på låven. Festivalen byr også på Skeiv litteratur, konserter, StilleLytting, bokprat, debatt, Omreisende Bokfest for de unge med mer. 

I anledning 40 år siden første festival skal vi i år ha en liten kavalkade på sosiale medier. Annen hver uke skal vi legge ut en historisk «funfact» om festivalen. Hvor vi forteller og visualiserer ting du ikke visste (eller ikke husker)) fra tidligere festivalen. Vi korter ventetiden med konkurranser og morsomheter både med og uten Hamsun. Alt får du via vår Instagram og Facebook. Anbefaler at du følger oss på disse plattformene. Søk på Hamsundagene så dukker de opp.  

Velkommen til Hamarøy og Hamsundagene 2022.