Lars Frode Larsen: "Dyrk landet!"

Varsku til samtiden
Det var sitt ”jordbruksevangelium” Hamsun hadde i tankene da han etter at Markens grøde var utkommet i 1917, uttalte at ”det var litt mer enn litteratur jeg ville frembringe i den”.

Hamsun kalte boken et ”varsku” til sin samtid, og ville vise hvilke verdier han mente det burde satses på for å skape et bedre samfunn. Redningen lå i jordbruk og i nydyrkning. Turistnæringen så han på som mindre viktig å prioritere.

Markens grøde kan ses på som en skjønnlitterær og mindre polemisk utforming av det han allerede hadde lagt fram i artikkelform, og som han fortsatte å uttrykke i senere artikler.

Hamsuns jorbrukspolitiske artikler

”Et ord til oss”. Verdens Gang 3.7.1910
”Den indre skade”. Verdens Gang 31.7. og 1.8.1910
”Menneskene og jorden”. Aftenposten 17.2.1918
”Bonde”. Landmandsposten 8.3.1918
”Landets oppdyrkning”. Vestoplændingen 11.6.1918
”Vårt jordbruks fremtid”. Nationen 23.10.1919
”Brev til Molde Annonceblad”. Molde Annonceblad 15.2.1928
”Unge venner!” Nye Hamsun Samlede, b. 27, 1934–3 (tidligere upublisert)

Les om de jordbrukspolitiske artiklene.