På foredragsturnè

"Mine Herrer og Damer! Det er om norsk litteratur jeg vil tale iaften, og det jeg har å si vil nok komme til å forarge."

I 1891 reiste Hamsun rundt i Norge med sine tre foredrag om norsk litteratur, og skapte røre med sitt radikale budskap. Han angrep både de rådende litterære skolene og navngitte forfatterkolleger, særlig "de fire store" i norsk litteratur: Ibsen, Bjørnson, Lie og Kielland. Skandalen var kanskje størst i hovedstaden der Ibsen var innbudt og satt på første rad.

Hamsun viste i fordragene også hva han mente norsk litteratur burde være, og utmeislet dermed sitt eget litterære program: Han ville skape en ny psykologisk diktning, i pakt med den nye rastløse og moderne menneskesjelen.

Les mer:

Foredraget 7. oktober 1891 i Br. Hals' konsertsal i Kristiania (ibsen.net)

Væring/Oslo Museum
Brødrene Hals' konsersal, Stortingsgaten, Kristiania, ca. 1900.
Henrik Ibsen satt på første rad da Hamsun holdt sine litterære foredrag her i oktober 1891.