"The Writer"

I virkelighetens verden er Knut Hamsun død og begravet. I dukketeatrets verden er han derimot levende og svært talefør.

Etter flere generasjoner i stillhet blir han oppsøkt av en kvinnelig tysk student med mange vanskelige spørsmål i bagasjen. Men underveis i det nye bekjentskapet spør hun seg selv – er svarene egentlig så viktige? Er det ikke egentlig mer interessant å bare kaste bagasjen og heller bli kjent med et menneske helt på nytt?

I et scenebilde fylt av blanke ark møter publikum Hamsun i tre ulike livsfaser – den unge, den voksne og den døende.

"The Writer" er et samarbeid mellom Jo Strømgren Kompani, Ulrike Quade Productions og Figurteateret i Nordland. Forestillingen hadde urpremiere på Stamsund internasjonale teaterfestival 5. juni 2009, og turnerer Norge og Europa.

Manus: Ulrike Quade og Jo Strømgren
Regi og scenografi: Jo Strømgren
Dukker og skuespiller: Ulrika Quade
Lys: Stephen Rolfe
Lyd: Lars Aardal

Knut Bry