Erstatningssaken mot Hamsun

Riksadvokaten lot være å reise straffesak mot Hamsun etter konklusjonen i den rettspsykiatriske vurderingen, som ble avlevert i 1946.

Spørsmålet om han skulle gjøres økonomisk ansvarlig for sitt medlemskap i Nasjonal Samling, ble overlatt Erstatningsdirektoratet. Et vesentlig punkt var dermed å avgjøre om han faktisk hadde vært medlem av NS eller ikke.

Rettsforhandlingene i erstatningssaken mot ham foregikk i Sand herredsrett i Grimstad 16. desember 1947. Dommen ble avsagt 19. desember. Hamsun ble dømt til å betale kr 425 000 i erstatning for sitt angivelige NS-medlemskap.

Saken gikk helt til Høyesterett, som stadfestet herredsrettens dom 23. juni 1948. Erstatningsbeløpet ble redusert til kr 325 000.

Dommen fra Høyesterett kan du lese i bildeserie (øverst til høyre).