Blant dyr

Jeg vet ikke noe sted hvor det var så mange fugler og dyr som hjemme i Nordland. Jeg fraregner alle slags almindelig sjøfugl og kobbe og fisk, det er større sjeldenheter jeg taler om, som ørner og ville svaner og røyskatter og bjørner. Alt dette så jeg allerede som barn. ("Blant dyr")

"Blant dyr" er hentet fra kortprosasamlingen Stridende liv (1905). Den anonyme jeg-fortelleren skildrer opplevelser fra barndommen i Nordland.

Opplevelsene knytter seg til ulike episoder hvor dyr som barna holder av, blir avlivet. Skildringene røper en nærhet mellom barna og dyrene, og selv i scenen hvor jeg-fortelleren røper hvordan han kvalte den gamle, avfeldige huskatten, skinner nærhet og sympati gjennom.

Sentralt i fortellingen står det rike natur- og dyrelivet i Nordland som åpenbart appellerer til både barne- og kunstnersinn