Om Marie Hamsun

Marie Andersen (1881–1969) var født i Elverum og vokste opp på en gård nord for byen.

Familien flyttet senere til Kristiania, hvor Marie gikk på Ragna Nielsens Skole og tok examen artium i 1901. Året etter, mens hun var guvernante på Solør, ble hun kjent med skuespilleren Dore Lavik, og fra 1903 til 1907 reiste hun rundt med Det norske skuespillerselskap, som han ledet.

Rollene hennes omfattet Agnes i Brand, Gina Ekdal i Vildanden og Elina i Hamsuns Ved rikets port. I 1907 ble hun ansatt ved Nationaltheatret under Bjørn Bjørnson og senere Vilhelm Krag.

Det var meningen hun skulle spille Elina når Hamsuns stykke kom opp høsten 1908. Vilhelm Krag arrangerte i den forbindelse det første møtet mellom Hamsun og Marie Andersen i april 1908. Deretter møttes de to daglig. I 1909 giftet de seg, og det lidenskapelige og turbulente forholdet varte livet ut.

Korrespondansen mellom dem omfattet til slutt mer enn 200 brev. Bare noen av originalbrevene har kjente eiere.

Kilde: Knut Hamsuns brev. Utgitt av Harald Næss. Bind III.