Johan Rosdahl om Nobeprisvinnere

Billett

Johan Rosdahl sammenligner de to nobelprismodtagere Knut Hamsun og Henrik Pontoppidan på Hasmun-selskapets Litteraturseminar i Æventyrsalen på Hamsunsenteret, fredag 3. august ca kl 10:40. 

Johan Rosdahl er formand for Pontoppidanselskabet og vil undersøge de store romanforfattere: Hamsuns ”monumentale værk” og Pontoppidans ”fuldlødige fremstillinger”

I Alfred Nobels testamente bestemmer han, at prisen for litteratur skal gå det bedste med ”idealisk rikting”, og denne formulering har i tidens løb være diskuteret og vendt og drejet. Foredraget vil forsøge at vise hvordan ”idealisk rikting” spiller en rolle i tildelingen af prisen til Hamsun og Pontoppidanog derigennem belyse forskelle og ligheder i forfatterkskaberne.

Johan Rosdahl er cand.mag., fhv.gymnasielærer og tidligere formand for Dansklærerforeningen.

Som formand for Pontoppidanselskabet er han optaget af formidling af den klassiske litteratur, men altid gerne i forbindelse med nulevende forfatteres brug af- og slægtskab med klassikerne.

Han har skrevet om og udgivet bøger af Per Højholt, Henrik Pontoppidan, Adam Oehlenschläger, Karen Blixen, Emil Bønnelycke og Karin Michaelis. Han har også skrevet en guide til København  med en litterær vinkling: Seværdigt København .

Og så holder han gerne foredrag: Om Pontoppidan selvfølgelig, men også om Blicher og japaneren Haruki Murakami.

Han er desuden formand for sammenslutningen af LItterære SElskaber (LISE).

Se hjemmesiden her:  www.hernikpontoppidan.dk

Johan Rosdahl