Alvhild Dvergsdal

Goebbels, Hamsun, Fani Mutafova og "Weimar Express".

Samtale : Torsdag

Alvhild Dvergsdal, f. 1963, Hamsunsenterets litteraturvitenskapelige alibi. Hun skrev hovedoppgave om Wergelands ungdomsdiktning, tok Ph.D.-graden i Århus på Adam Oehlenschlägers dramatikk, har spesialområder innenfor nordisk litteraturvitenskap på bl.a. retorikk, poetikk, nordisk romantikk, opplysning og klassisisme. Hun har arbeidet ved universitetet i Århus, UiA, UiB, UiC, - nei ikke UiC. Hun har siden 2017 arbeidet som fag- og forskningsansvarlig ved Hamsunsenteret.

Alvhild har solid Hamsunkompetanse og skrevet de siste årene noen bra, mener hun, Hamsun-artikler. – Det gjelder å beholde sin forskerintegritet, bruke kritisk fornuft, se sannheten i øynene, og tåle kompleksitet i møte med Hamsuns forfatterskap, mener hun.

Alvhild opplever stor glede ved å utarbeide og holde foredrag, å undervise i ulike litterære emner, å svare på alle slags Hamsun- og litteraturspørsmål land og strand rundt, drive faglig veiledning og være med på ekte fagutveksling og dialog. Sann dialog trenger vi alle å øve oss på, mener hun.

Alvhild skal snakke med Milena Fuchedjieva om hennes dokumentarfilm-prosjekt om Goebbels europeiske forfatterunion og om de to kontroversielle forfatterskapene til norske Knut Hamsun og bulgarske Fani Mutafova, to ennå populære forfattere som begge kom dårlig ut av det etter 2. verdenskrig. Torsdag 4. august kl. 15:45 - 16:45. 

 

Ernst Furuhatt
Alvhild Dvergsdal