Ingri Løkholm Ramberg

Er det en doktor i bygget? JA!

Samtale : torsdag

Ingri Løkholm Ramberg (f. 1990) er litteraturviter og har tidligere vært ansatt som litteraturformidler på Hamsunsenteret. Hun har deltatt på tidligere Hamsundager hvor hun har ledet debatter og boksamtaler, spilt cello og vært DJ. 24. juni i år disputerte hun for sin Ph.D. - avhandling om Hamsuns «På gjengrodde stier», ved Universitetet i Tromsø. Hun bestod med glans! Vi er stolte av Ingri og veldig glade for at hun prioriterer Hamsundagene også i år. Ingri er en av driverne og initiativtakerne til Nordnorsk Litteraturfest i Harstad. 

I år skal hun lede og delta i samtale med landsfeminist, forfatter og podcaster Marta Breen, og journalist og forfatter Matilda Voss Gustavsson fra Sverige. Gustavsson skrev en artikkel om en overgriper og ukultur i de mest respekterte kulturelle kretser i Sverige. Artikkelen ble til den rystende boken "Klubben" og førte til Den svenske Akademiaens fall. 

Denne super-trioen treffer du på torsdag 4. august kl. 17:00 - 18:00. 

UiT
Doktor Litt.vit. Ingri Løkholm Ramberg