Ellen Mortensen

Professor (emerita) Ellen Mortensen innleder til og leder debattsamtalen om skeiv litteratur.

Debattleder : fredag

Hamsundagene har gleden av å presentere debattleder på tema skeiv litteratur, professor emerita ved Universitetet i Bergen, Ellen Mortensen.

Ellen Mortensen (f. 1953) har fram til i år vært professor i allmenn litteraturvitenskap ved Universitetet i Bergen. Hun har engelsk hovedfag (1982) fra UiB og Ph.D.-grad i Comparative Literature fra University of Wisconsin-Madison (1989). Hun har vært faglig leder av Senter for kvinne- og kjønnsforskning (SKOK) v. UiB (2005-2013) og faglig leder av Holbergprisen (2015–2022).

Hun har publisert bøkene The Feminine and Nihilism: Reading Luce Irigaray with Nietzsche and Heidegger (Scandinavian University Press,1994), Ontology and Sexual Difference (Lexington Books, 2003), Sex, Breath and Force (Lexington Books, 2006) og Kjønnsteori (Gyldendal Akademisk, 2008), samt en rekke vitenskapelige artikler om anglo-amerikansk, fransk og skandinavisk litteratur i ulike fagtidsskrifter og bøker. Hennes siste publikasjoner inkluderer studier av Virginia Woolf: Mrs. Dalloway, Edvard Hoems familiekrøniker og Olga Tokarczuks Før plogen over de dødes knokler. Hun har arbeidet med kjønnsteori og skeiv litteratur gjennom hele sin akademiske karriere.

I panelet Mortensen skal lede, sitter Molly Øxnevad, M. Seppola Simonsen, Vera Danielsen Lindbach og Lars Magnus Krogh Utne

Hamsundagene feirer skeivt kulturår med fokus på skeiv litteratur. Fredag 5. august er dedikert til temaet. Vi skal lese om, lytte til, og snakke om - og med! - skeiv litteratur.  

Hjørdis Maria Longva
Innledning og debatt