M. Seppola Simonsen

"Ordene vi tar i vår munn avslører ofte vårt omriss av verden, for det vi navngir er samtidig det vi er bevisst. Tapet av et språk er derfor tapet av en hel virkelighetsforståelse".

Bokprat og debatt : Fredag

M. Seppola Simonsen, f. 1998. Fra Senja i Troms. M. er kvensk og skriver på norsk. Debut-boken "Hjerteskog" er M.s første diktsamling. Tidligere har M. gitt ut boksingelen "Nord" (2020). 

Om diktsamlingen "Hjerteskog" - utdrag fra intervju i magasinet Ruijan Kaiku:

M. Seppola Simonsens debutsamling er en slags undersøkelse eller innsirkling av kvensk identitet og språkløshet i vår tids Norge. Diktene leter i slekt og slekters gang, i natur og dyreliv, i drømmer og syner, i kropp og hjerte, de halser etter ekko fra forlatte liv og bruddstykker av et glemt språk, på jakt etter det vi er i alt det som en gang var. For hvor mye av oss ligger ikke gjemt, og kanskje glemt, i de som levde før oss? Som gjorde grunnen rede? Dette er dikt om å være en fremmed i møte med seg selv, med sitt språk, natur, og hjemland. (Les hele intervjuet HER.)

Boka har «kvenske dikt» som undertittel. På spørsmål om hva M. Seppola Simonsen legger i undertittelen, er svaret treffende nok: – Jeg vil vel påstå at alle dikt skrevet av en kven, er kvenske dikt.

Så altså uansett hva slags tekster den unge forfatteren overrasker oss med i framtida, vil de i bunn og grunn være kvenske. Det er også den klare ambisjonen.

– Kvensk litteratur er absolutt noe det trengs mer av, og jeg håper å kunne skrive videre, og bredere, om det kvenske. Den kvenske opplevelsen er like mangfoldig som vi er, og nå som jeg har lagt et grunnlag for hva det kvenske er for meg selv, gleder jeg meg til å skrive i nye retninger.

For oss lesere er det grunn til optimisme. En dikter som uten svulstigheter kan besynge livet og døden i samme åndedrag, vil alltid ha en dyp kilde å øse av.

 

alt som råtner
junisnø under skyggen av gran
multebær på en sideliggende myr
kroppene til små fugler
som flyr inn i glass om våren
og lander i blomsterbed
blant andre døde
råtefluene svermer
og vi lever

Heidi Furre
M. Seppola Simonsen
Hjerteskog (2022)