Anne Kristin Gurák

Samisk identitet?

Dabattant

Anne Kristin Gurák er seniorrådgiver ved Árran – juleváme guovdásj / lulesamisk senter. Hun har over mange år hatt et stort engasjement for å dokumentere og formidle ubehagelige og ufortalte fortellinger i samfunnet. Hun har deltatt i ABM- utviklings / Norsk kulturråds BRUDD- prosjekt der målet var å skape debatt om tabubelagte, marginale og kontroversielle temaer. Hun er medlem av styringsgruppen for Jasska/Trygg – et oppfølgningsprosjekt i kjølvannet av overgrepssakene i Tysfjord. Hennes masteroppgave i kultur og profesjon ved UiT Norges arktiske universitet, omhandler fornorskning og konsekvenser for relasjoner.

 

Hva med Hamsun. Hva er ditt forhold til han?

"For meg er det viktig at rasismen vi finner i Hamsuns litteratur blir erkjent og kommentert. Hvis ikke det skjer opplever jeg det som ubehagelig å forholde meg til f.eks Markens grøde."

Gurák stiller i debatten om samisk identitet i litteratur.