Nordis Tennes

Nordis skal samtale med Billy Jacobsen om selveste Jack!

Forfattersamtale

Nordis Seel Tennes jobber som kommunikasjon- og publikumsansvarlig ved Hamsunsenteret. Tennes er utdannet litteraturformidler fra Universitetet i Oslo og skrev masteroppgave om Knut Hamsuns diktsamling «Det vilde Kor». Hun har bakgrunn som kulturjournalist og skribent. 

Hun skal samtale med Billy Jacobsen som er forfatter av boka "Jack Berntsen, i søkk og kav". Hverken Billy eller Jack er ukjente for Nordis som har vokst opp i Svolvær.

Samtalen der på festivalens siste dag, fredag 7. august kl 16:00.

Og vi spurte selvsagt også Nordis om sitt forhold til Knut:

Mitt forhold til Hamsun: Jeg har hatt et mer eller mindre frivillig forhold til Hamsun hele livet. Det er en mann som med politiske holdninger jeg selv tar avstand fra. Hans poetiske språk og særegne humor har jeg alltid hatt sansen for. Etter at han hadde forfulgt meg i mange år, startet jeg å forfølge ham og oppdaget en kompleks person og et fascinerende forfatterskap. Det resulterte i en mastergrad om hans diktsamling «Det vilde Kor» og sommerjobb på Hamsunsenteret. Som en vaskeekte Hamsunkarakter stoppet min vandring her på Hamarøy, hvor Hamsun gjennomsyrer naturen og folket.