Billy Jacobsen

Alle kan vi litt om Jack Berntsen; Billy kan heldigvis veldig mye mer! Et liv i søkk og kav.

Forfattersamtale

Billy Jacobsen (f. 1954 i Harstad) er journalist og forfatter, bosatt i Svolvær. Han har bakgrunn fra blant annet NRK og dagspressen.

«Jack. Et liv i søkk og kav» er en biografi om Jack Berntsen. Den har undertittelen «Protestsangeren som stengte døra til EU», og speiler også det Nord-Norge som Berntsen vokste opp i.

– Når jeg har gått såpass inn på historien om Nord-Norge, og landsdelens forhold til resten av Norge, var det for å gi et nødvendig innblikk i bakgrunnen for kulturrevolusjonen som utspilte seg i Nord-Norge på 1970-tallet, med visebevegelsen som drivkraft – og der Jack var en ubestridt lederskikkelse.

– Det sto «ikke nordlending» eller «nordlending uønsket» i avisannonser og på oppslagstavler. Mange opplevde å bli trakasserte. Dette er forhold som ser ut til å være en underkommunisert del av norsk historie, skal jeg tolke reaksjonene på boka. En annen reaksjon er at den er ei skildring av et delt Norge.

"Et rikt portrett av en klippe i nordnorsk kulturliv. Et spennende bilde av nyere nordnorsk og norsk historie", skriver Klassekampen

Nå ser Billy frem til å snakke om Jack og arbeidet med boka for publikum nettopp i Hamarøy, som jo har en sentral plass i fortellingen.

Arrangementet, der Billy skal samtale om «Jack. Et liv i søkk og kav» med Nordis Tennes som er markeds - og publikumsansvarlig på Hamsunsenteret. Du må gjerne ta med boka, hvis du ønsker den signert!

Og på spørsmål om sitt forhold til Knut Hamsun som forfatter, sier Billy at det viktigste er leseglede. – Jeg leste Hamsun ganske tidlig, uten at jeg helt vet hvorfor. Heldig var det uansett. Hamsun har inspirert meg til å bli glad i skjønnlitteratur.

– For øvrig er det neppe noen forfattere, utenom Dag Solstad, kanskje, som har fått meg til å le mer enn Hamsun, skjønt jeg ikke tør gå langt som til å forklare tekstlige vendinger som gir den slags utslag, med begrepet humor. Ikke lett å eksemplifisere heller, det er jo snakk om reaksjoner utløst når man er fortapt i et litterært univers, og som, for eksempel, kan inntre når Pauline (i August) sitter med en annens brev, som hun holdt mot en tændt lampe – nei. Hun kunde ha åpnet det med en bindingstikke, en kunst hun ikke var helt uøvet i, men brevet hadde laksegl. Så rev hun det op.

For øvrig dukker Hamsun opp i flere sekvenser av boka «Jack. Et liv i søkk og kav». Blant annet skysset Jack Berntsens far en gang Knut Hamsun med båt. Det ble ikke et oppdrag faren mintes med glede.

Billy Jacobsen
Jack Berntsen, Et liv i søkk og kav