Nils Magne Knutsen

Petter Dass og Knut Hamsun, to diktere fra Norges bakgård

Forfattersamtale

Dikterpresten Petter Dass (1647-1707) og Knut Hamsun (1859-1952) vokste opp i Nord-Norge. De ble begge nyskapende diktere, og gjennom sine forfatterskap bidro de sterkt til å løfte det usynlige Nord-Norge fram i lyset. Begge dikterne ble, hver til sin tid og hver på sin måte, tydelige talsmenn for at Nord-Norge skulle bli sett som en likeverdig del av Norge.

Nils Magne Knutsen er professor em. i nordisk litteratur ved Universitetet i Tromsø. Tidligere leder av Hamsun-Selskapet i (1988-2000), har siden sittet som styremedlem i Selskapet. Har utgitt en rekke bøker og artikler om nordnorsk litteratur- og kulturhistorie, bl. a. Nessekongene (1988),  La Recherche. En ekspedisjon mot nord (2002), Knut Hamsun og Nordland. Den lange veien hjem (2006), Liten støttebok for søringer i Nord-Norge (2016), Petter Dass. Prest – pedagog – humorist (2019).

              For sin innsats som formidler av nordnorsk kulturhistorie har Knutsen fått en rekke utmerkelser, bl. a. Petter Dass-medaljen (1995), Hamsun-Selskapets ærespris (2000), Tromsø bys kulturpris (2002) og St. Olavs Orden (2013).

På spørsmål om sitt forhold til Hamsun (vi ba han om noen få setninger, og det fikk vi): 

Mitt forhold til Knut Hamsun: Har i snart 50 år kranglet i avisene om Knut Hamsuns forfatterskap. Har innimellom skrevet fire og redigert ca. 15 bøker om Knut Hamsuns forfatterskap. Må sannsynligvis sies å være over middels interessert.

Nils Magne Knutsen skal sammen med Hamsunsenterets forskningsleder og Hamsun-ekspert, Alvhild Dvergsdal samtale om disse poetiske menn fra nord. Til tross for mange hundre år mellom deres vandring på jorden, er det mange likhetstrekk å spore.

Nils Magne Knutsen
Petter Dass Prest-Pedagog-Humorist