Vivian Aira

Samisk identitet i litteraturen er et vidt tema som Vivian Aira skal innlede til en videre samtale.

Innlegg & debatt

Vivian Aira er utdannet litteraturviter fra Universitetet i Tromsø, i hennes masteroppgave fra 1999 skrev hun om romanen Saltbingen av Frank A. Jenssen sett fra et ideologi kritisk perspektiv. Aira vokste opp i Kjøpsvik, og har siden ungdomstiden vært nysgjerrig på hvordan samene og andre urfolk har blitt framstilt i litteraturen. Biblioteket i Kjøpsvik var flittig besøkt, og romanen Saltbingen fanget hennes interesse tidlig; kanskje for at den var en roman skrevet av en forfatter fra hennes nærmiljø, eller kanskje for at den ble mye diskutert i hennes samiske omgangskrets?

Saltbingen omhandler forholdet mellom nordmenn og samer i Tysfjord fra 1950-60 tallet, men beskriver også så mye mer; den beskriver identitet, språk, diskriminering, overgrep, latterliggjøring og fremmedgjøring av den samiske befolkninga. Samtidig gir den framtidshåp, og en tro på et bedre samfunn etter den hardeste fornorskningstida.

På spørsmålet om sitt forhold til Hamsun, svarer Aira:

"Jeg ble kjent med Knut Hamsun for første gang da jeg gikk på videregående skole på Oppeid. Jeg kom opp i norsk muntlig om «Pan», og siden har jeg lest mange av hans verker. Markens grøde setter spor, sett fra et samisk perspektiv. Favoritten er «Mysterier»; jeg slutter aldri å undre på hvem den mystiske Nagel egentlig er. Og daglig betrakter jeg Knut Hamsuns samlede verker i bokhylla, vakkert illustrert av Tor-Arne Moen. Illustrasjonene er fantastiske! Hamsun som forfatter har gitt meg mye, men jeg har også hørt historier om han som privatperson som gir følelsen av ubehag og uhygge. Som same er forholdet til Hamsun ambivalent."

Forfatter Frank A Jenssen
Roman: Saltbingen