Árran - Lulesamisk senter

Besøk Árran Lulesamisk senter og lær mer om den lokale samiske identiteten.

Museum

Árran er et nasjonalt lulesamisk senter, på Drag i Tysfjord kommune i Nordland. Senteret inneholder lulesamisk barnehage, museum, språksenter og forskningsavdeling. I tillegg har samiske institusjoner som NRK Sápmi og Sametingets administrasjon kontorplasser ved senteret.

Vil du vite mer om samisk historie, kultur og samfunnsliv?
Hva er samisk kultur? Hva gjør samer til samer? Hvordan uttrykker vi vår tilhørighet? Et av tema i vår utstilling omhandler den lokale samiske identiteten, og grunnlaget for lulesamisk identiet. Forskjellige mennesker har ulik oppfatning om sin samiske identitet og det lulesamiske samfunnet er mangfoldig.

Utstillingen omhandler også det lokale engasjementet for nettopp å få lov å være samer. Det samiske samfunnet i vårt område har ført en kamp for å ivareta sine interesser og for at samisk kultur og identitet skal overleve i vårt område.  Samer fra vårt område har også deltatt aktivt i ”samebevegelsen”, på nasjonalt  og internasjonalt nivå.

Besøk Árrans hjemmeside for åpningstider og mer informasjon.

Árran