SKUTVIK program

På Skutvik ved Punjjorda, Kafe og Gartneri.

12.00 – 12.30 Innslipp: Vi åpner for publikum.

12.30 – 13.00 Forfattermøte: Øystein Wingaard Wolf leser fra "De dødes sirkus"  

13.00 – 13.30 Pause – pauseaktiviteter

13.30 – 14.00 Impro-teater med Teater Pappvin

14.00 – 14.30 Pause – pauseaktiviteter

14.30 – 15.00 Konsert: Med noen fra Sommermusikantene 

15.00 – 15.30 Pause – pauseaktiviteter

15.30 – 16.00 SilentDisko. 3 DJs spiller samtidig!

ALLE ER VELKOMNE. ALLE AKTIVITETER ER GRATIS.