drag program

1200-1600, festival gammelskola/biblioteket

12.00 – 12.30 Innslipp: Vi åpner for publikum.

12.30 – 13.00 Konsert med noen fra Sommermusikantene

13.00 – 13.30 Pause – pauseaktiviteter

13.30 – 14.00 Dungeons & Dragons et introkurs med Magnus.  

14.00 – 14.30 Pause – pauseaktiviteter

14.30 – 15.00 Beat for beat, musikk-konkurranse for alle. 

15.00 – 15.30 Pause – pauseaktiviteter

15.30 – 16.00 SilentDisko. 3 DJs spiller samtidig! 

ALLE ER VELKOMNE. ALLE AKTIVITETER ER GRATIS!