Småskole

Elever fra småskoletrinnet inviteres til å utforske Hamsunsenteret og bli kjent med Knut Hamsuns barndom, liv og forfatterskap. På Hamsunsenteret skaper vi lese- og skriveglede og nysgjerrighet rundt litteratur og språk.

I menyen til venstre kan du lese mer om tilbudene. Her finner du og presentasjon av relevante kompetansemål for hvert enkelt tilbud.

Ta gjerne kontakt med vår formidlingsleder Solveig Hirsch for mer informasjon og for å diskutere og avtale ditt besøk. Alle våre tilbud kan tilpasses andre klassetrinn enn de som nevnes her.